Get Adobe Flash player
<- Inapoi

Centrala Riscurilor BancarePrezentare

    Centrala Riscurilor Bancare (CRB) reprezinta o structura specializata in colectarea, stocarea si centralizarea informatiilor privind expunerea fiecarei persoane declarante (institutie de credit, institutie financiara nebancara inscrisa in Registrul special, institutie de plata care inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare sau institutie emitenta de moneda electronica care inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare) din Romania fata de acei debitori care au beneficiat de credite si/sau angajamente al caror nivel cumulat depaseste suma limita de raportare (20.000 RON), precum si a informatiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de catre posesori.

 

Baza de date a Centralei Riscurilor Bancare este organizata in patru registre:

  1. Registrul central al creditelor (RCC) contine informatii de risc bancar raportate de persoanele declarante si este actualizat lunar;

  2. Registrul creditelor restante (RCR) contine informatii de risc bancar referitoare la abaterile de la graficele de rambursare din cel mult ultimii sapte ani si este alimentat lunar de Registrul central al creditelor;

  3. Registrul grupurilor de debitori (RGD) contine informatii despre grupurile de persoane fizice si/sau juridice care reprezinta un grup de debitori si este alimentat lunar de Registrul central al creditelor;

  4. Registrul fraudelor cu carduri (RFC) contine informatii despre fraudele cu carduri produse de catre posesori raportate de persoanele declarante si este actualizat on-line.

 

    Utilizatorii informatiilor existente in baza de date a CRB sunt persoanele declarante si Banca Nationala a Romaniei.

 

    Schimbul de informatii de risc bancar se realizeaza electronic prin Reteaua de Comunicatii Interbancara.  

 

Bine de stiut!


Raportarile efectuate de persoanele declarante contin urmatoarele informatii:

  1. datele de identificare a debitorilor fata de care persoana declaranta înregistreaza o expunere mai mare sau egala cu limita de raportare (20.000 RON);
  2. informatii privind fiecare din creditele si angajamentele de care debitorul beneficiaza: tipul creditului, termenul de acordare, tipul garantiei, serviciul datoriei, data acordarii si data scadentei, valuta în care s-a acordat creditul, comportamentul creditului, suma acordata, suma datorata utilizata si suma datorata neutilizata la momentul raportarii, suma restanta;
  3. informatii privind grupurile de persoane fizice si/sau juridice care reprezinta un grup de debitori: denumire grup, cod grup, componenta grup;
  4. informatii privind fraudele cu carduri produse de posesori: date identificare posesor card, tip card, valuta, data constatarii fraudei, suma fraudata.

 

Difuzarea informatiilor de Centrala Riscurilor Bancare catre persoanele declarante se face în doua moduri:

  1. rapoarte lunare care cuprind informatii privind toti debitorii pe care persoana declaranta i-a raportat în luna respectiva. Pentru fiecare debitor raportat, raportul lunar contine toate informatiile disponibile la Centrala Riscurilor Bancare referitoare la creditele si angajamentele de care acesta a beneficiat de la toate persoanele declarante, fara a se preciza identitatea institutiei creditoare (situatia riscului global);
  2. ca raspuns la interogarile (cereri de consultare) on-line în cazul carora persoanele declarante pot solicita doua tipuri de informatii: situatia riscului global si situatia creditelor restante (pe o perioada de sapte ani).

 

    Trebuie precizat ca pentru debitorii raportati de persoanele declarante, informatiile sunt furnizate neconditionat, în timp ce, pentru clientii - debitori potentiali, accesul persoanelor declarante este conditionat de obtinerea prealabila a acordului clientilor respectivi.

 

    Sisteme similare de gestiune a informatiilor de credit functioneaza cu succes în tari din Uniunea Europeana cu un grad ridicat de intermediere financiara, cum sunt: Austria, Belgia, Franta, Germania, Italia, Portugalia, Spania.

 

Pentru intrebari si raspunsuri privind activitatea Centralei Riscurilor Bancare (CRB), va rugam sa accesati link-ul galben pentru detalii de mai jos!

 

http://www.bnr.ro/Intrebari-si-raspunsuri--%28CRB%29-3084.aspx Pentru mai multe detalii click aici!